Kaleien

Kaleien is een schildertechniek die veelvuldig wordt gebruikt bij restauratie van gebouwen en monumenten. Een dunne kalkpleister wordt met een blokborstel aangebracht op de muur. Het levert een egalisatie effect en wordt afhankelijk van het soort kaleiproduct en kaleisamenstelling afgewerkt met een kalkverf. Deze kaleiverf zal het uiteindelijke kleur van uw geschilderde gevel bepalen.

De zandkorrels die in de kaleiverf zijn verwerkt, zorgen voor het typische kalei-effect. De structuur van de gevelsteen blijft bewaard.

Een gevel beschermen door deze te kaleien biedt deze gevel een enorme bescherming tegen tal van weersomstandigheden, waarbij slagregen of doorslaande regen een belangrijke boosdoener kunnen zijn. Kalei is ook zeer dampopen. Het gaat tenslotte om een zeer dunne pleister waardoor zouten vrij gemakkelijk door de kalei kunnen dringen. De kalei zorgt hier uiteindelijk voor een zeer goede muurhuishouding.

Bepalend voor de keuze van de meest geschikte kalei is afhankelijk van 2 factoren, enerzijds de ondergrond en anderzijds de ondergrondfrequentie. Een kalkkalei wordt het best gebruikt bij vochtige en zoutige ondergronden. Is de gevel samengesteld uit een zachte gevelsteen (zoals b.v. zandsteen) dan is het sterk aangeraden de gevel te kaleien met een kalkkalei. Een cementkalei geeft de kaleimortel een optimale afdichting. Het cement wordt harder dan kalk, waardoor de kalei mogelijks harder kan worden dan de gevelsteen zelf. Deze situatie moet ten zeerste worden vermeden omdat deze kalei mogelijks de toplaag van de gevelsteen kan kapot duwen met als gevolg dat de kalei loskomt van de gevel. De hoeveelheid cement moet in deze situatie dus eerder beperkt blijven. In een dergelijke situatie zal de kalei eventueel worden samengesteld op basis van kalk én cement.


Een voorbeeld van kaleien (vóór en na).
Deze techniek is mogelijk in verschillende kleuren.