Frequently Asked Questions

Ontdek hier de meest gestelde vragen.

 • Wat is gevelbepleistering?

  Wordt veelal crépi genoemd, zoals in Frankrijk.

  Het woordje crépi wordt veel in de mond genomen als men spreekt over gestructureerde afwerking bij gevelafwerking.

  De meest voorkomende technieken zijn de minerale krabpleisters en siliconenharsgebonden sierpleister, al dan niet aangebracht op voorafgaandelijk geplaatste isolatiepanelen.

 • Komen we in aanmerking voor een premie?

  Dit hangt af van gemeente tot gemeente. U kunt dit best op de desbetreffende diensten bij uw gemeentebestuur navragen.

  Twee interessante, informatieve websites zijn alvast www.energiesparen.be en www.hetportaal.be.

  Kiest u voor een thermisch gevelisolatiesysteem, dan kan u onder bepaalde voorwaarden bijkomend genieten van volgende premies:
  - Een premie van uw netbeheerder. Afhankelijk van waar u woont, zal dit doorgaan Eandis of Infrax zijn (waaronder WVEM nu valt) of anders een erg lokaal werkende netbeheerder.
  - Een renovatiepremie

  Voor de renovatiepremie kan u facturen gebruiken, gespreid over drie jaar, dus ook facturen van vorig jaar of het jaar ervoor komen in aanmerking (of facturen van volgend jaar). U mag deze premie wel maar één keer aanvragen. Als u dus nog renovatiewerken laat uitvoeren, spaart u best deze facturen op zodat u voor al die werken samen de renovatiepremie kan aanvragen.

 • Hoe rap vervuilt gevelbepleistering en hoe onderhouden?

  Zoals alles zal de crépi na verloop van jaren vervuilen. Een gewone baksteen vervuilt ook, maar dat zie je minder vlug.

  Hoe rap het vuil komt, hangt af van tal van factoren zoals
  - Hoe dicht staat er beplanting of bomen bij?
  - Kan de zon er aan?
  - Zijn de oversteken, dorpels, gevelpannen, dakrandprofielen, enz voldoende goed geplaatst?

  Voor de details kunnen wij als ervaren uitvoerder ter plaatse komen met u en eventueel een architect of aannemer en alle mogelijke details bespreken.

  Gevelbepleistering is redelijk gemakkelijk te onderhouden met de hogedrukreiniger en door eventueel een nieuwe schilderlaag te geven.

 • Is gevelbepleistering duur?

  Da's een moeilijke vraag omdat iedere gevel vooraf moet bekeken zijn met welke materialen ze moet of kan uitgevoerd worden. Vandaar dat een vaste eenheidsprijs geven niet mogelijk is indien we de gevels niet gezien hebben.

  Daarom sturen wij aan om samen met u de woning te bezoeken en dan aan de hand van uw smaak of keuze een juiste formule te gieten in een gratis prijsofferte.

  De prijs is afhankelijk van
  - Hoeveel voorbereidende werken (kuisen, profielen zetten enz.)
  - Gemakkelijk of moeilijk toegankelijk?
  - Materiaalkeuze (isolatie of cementeren)
  - Stelling nodig of niet?
  - Moeten er eerst aanpassingen gebeuren of niet?

 • Is gevelisolatie energiebesparend en warmte-isolerend?

  U bespaart tot 80% van het totale energieverbruik door gebruik te maken van gevelisolatie. 30% gaat verloren aan niet geïsoleerde wanden.

  De isolerende werking van een gevelbepleistering, rechtstreeks op het metselwerk aangebracht, beperkt zich tot het drooghouden van de muren. Droge muren geleiden immers minder dan natte. Een buitenisolatiesysteem met pleisterafwerking kan het warmteverlies van uw woning sterk beperken.

  De ideale dikte kan door ons laten berekend worden. Deze hangt af van de samenstelling van de muren en de bouwmaterialen.

 • Waar is gevelbepleistering toepasbaar?

  Mits vooraf een kijkje te gaan nemen op de eventuele te bepleisteren delen kunnen we inschatten van welke kwaliteit de bestaande ondergrond is.

  Mits de nodige voorbereiding kan op iedere grond een gevelbepleistering worden aangebracht waarop wij garantie geven.

 • Wat is het verschil tussen siliconenharspleister en minerale krabpleister?

  Een minerale krabpleister is een bastaardmortel (=kalk/cement) dewelke door zijn samenstelling en toevoeging van pigmenten gekleurd is in de massa. De pleister wordt gekrabd afgewerkt: met speciaal daarvoor ontworpen gereedschap worden de aan het oppervlakte liggende granulaten uit de gebonden pleister 'gekrabd' waardoor zijn specifieke structuur ontstaat.

  Een siliconenharspleister is een dunne siloxaangebonden eindlaag dewelke, in het geval van metserij, geplaatst wordt op een cementering. Deze pleister is waterafstotender, stootvaster en minder poreus waardoor hij makkelijker te onderhouden is.

 • Geven wij garantie en hoelang?

  We geven als ervaren bedrijf een 10 jaar garantie op ons systeem.

  Deskundigen komen dan eerst de oorzaak zoeken en geven een oplossing.

  We hebben als bekwame firma ook de kans gekregen een externe verzekeringsmaatschappij te kunnen aanstellen die garant staat voor ons werk indien alles uitgevoerd wordt volgens de regels der kunst. Die maatschappij komt terloops op de werf zien of alles uitgevoerd word zoals het moet en maak hiervan akte.

 • Waarom geëxpandeerde polystyreen (EPS) en geen minerale wol?

  - Bij EPS is er geen waterabsorptie. Ook na lange tijd onderdompeling is er maximaal 5% wateropname. Minerale wol daarentegen is na lange tijd volledig doordrenkt met water waardoor zich bruine vlekken kunnen aftekenen in de sierpleister. Bijkomend kan de waterabsorptie voor een langere uitvoeringstermijn zorgen.

  - EPS heeft een goede cohesie waardoor kleven van de isolatiepanelen volstaat. Bij minerale wol dient altijd geplugd te worden vanwege lagere cohesie en hoger gewicht. Pluggen kunnen voor aftekeningen zorgen in de sierpleister.

  - Bij EPS kunnen oneffenheden in de ondergrond of uitsnijdingen bij aansluitingen veel gemakkelijker uitgevoerd worden waardoor detailleringen beter verzorgd zijn.

  - Bij EPS worden de platen geschuurd alvorens wapeningsmortel aan te brengen. Bij minerale wol is dit moeilijk en dient uitgevlakt te worden met de wapeningsmortel. Hierdoor ontstaan plaatselijk spanningen met mogelijks scheurvorming tot gevolg en/of oneffenheden in het gevelvlak.

  - Bij EPS hebben de arbeiders geen last van vezels die aanleiding kunnen geven tot irritatie.

  - Gevelisolatie wordt in 95% van de gevallen met EPS uitgevoerd, waardoor er een veel grotere ervaring is met dit materiaal, zowel bij uitvoering als bij de leveranciers.